فایل word مقاله ارزيابي هيجده مدل تبخير و تعرق مرجع در شرايط آب و هوايي دشت اردبيل

ت :26سابقه و هدف: تبخیر و تعرق یکی از عوامل مهمی است که دانستن مقدار دقیق آن، برای تعیین نیاز آبی و طراحی سامانه‏های آبیاری ضروری می‎باشد. یکی از راه‎های تعیین تبخیر و تعرق استفاده از مدل‎های تجربی است، اما برای استفاده در هر منطقه باید ابتدا آن‎ها را مورد ارزیابی قرار داد. برای این منظور در این تحقیق 18 مدل برآورد تبخیر و تعرق در مقایسه با نتایج لایسی‌مترهای زهکش‎دار و مدلپنمن- مونتیث فائو (FAO56) مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش‎ها: تحقیق حاضر درایستگاه تحقیقاتی هانگار دانشگاه محقق اردبیلی و در شهر اردبیل انجام شد. جهت این کار گیاه چمن در

فایل word فصل دوم ارشد سود و مدیریت سود

توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏فصل دوم‏مبانی نظری و پیشینه تحق