فایل word آيا مي توان اراضي شديدا شور و سديمي جنوب اصفهان را با استفاده از پساب فاضلاب شهري بهارستان اصلاح کرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آيا مي توان اراضي شديدا شور و سديمي جنوب اصفهان را با استفاده از پساب فاضلاب شهري بهارستان اصلاح کرد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

جهت آبشویی اراضی شدیدا شور و سدیمی در دشت مرق در جنوب اصفهان ، تحقیقی در قالب طرح فاکتوریل با 5 تکرار و 60 سانتیمتر آب یا پساب فاضلاب شهری بهارستان در نظر گرفته شد. تیمار های آبشویی شامل استفاده از آب چاه منطقه یک مرحله، پساب فاضلاب شهری بهارستان در شش مرحله، تناوب آب چاه و پساب در شش مرحله، مخلوط آب چاه و پساب در شش مرحله، پساب فاضلاب در یک مرحله و شاهد یعنی بدون اعمال آبشویی بود. آبشویی هفته ای یک بار انجام می شد. پس از اتمام آبشویی، از سه عمق 0-30 و 30-60 و 60-90 سانتی متری خاک، نمونه برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که موثرترین تیمار در آبشویی املاح خاک تا عمق 90 سانتی متری خاک و اصلاح آن، تیمار استفاده از 60 سانتی متر پساب در یک مرحله بود. سدیمی بودن خاک با اعمال همه تیمارهای فوق تا عمق 30 سانتی متری خاک، بطور معنی داری کاهش یافت. در عمق 30-60 سانتی متری فقط تیمار 60 سانتیمتر پساب در یک مرحله توانست مقدار نسبت جذب سدیمی خاک را بطور معنی داری کاهش دهد. هیچ کدام از تیمارها نتوانستند مقدار نسبت جذب سدیم خاک را تا عمق 90 سانتی متری خاک بطور معنی داری کاهش دهند که علت آن احتمالا شستشوی سدیم از لایه های بالاتر و انتقال آن به لایه های زیرین خاک است. بنظر می رسد برای کاهش نسبت جذب سدیم تا عمق 90 سانتی متری خاک ها، به مقدار پساب بیشتری نیاز می باشد

لینک کمکی