فایل word مقاله انتخاب فصلي زيستگاه توسط گوسپند وحشي اصفهاني (Ovis Orientalis Isphahanica) در پارک ملي قميشلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله انتخاب فصلي زيستگاه توسط گوسپند وحشي اصفهاني (Ovis Orientalis Isphahanica) در پارک ملي قميشلو :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: گوسپند وحشی از گونه­های تهدید شده (VU)[1] نواحی کوهستانی ایران است. اطلاعات اندکی در مورد وابستگی­های زیستگاهی این گونه به­عنوان پیش­نیازی برای برنامه­ریزیهای حفاظتی وجود دارد. در این پژوهش وابستگی­های زیستگاهی و الگوی فصلی استفاده از زیستگاه توسط گوسپند وحشی در پارک ملی قمیشلو در طول یک­ سال مورد مطالعه قرار گرفت. روش بررسی: تیپ­های گیاهی پارک به عنوان زیستگاههای مختلف این گونه در نظر گرفته شد و ساختار هر یک از این زیستگاه­ها تبیین گردید. ارتباط تراکم گروه­های سرگین به­عنوان نمایه­ای از تراکم گوسپند وحشی با متغیر های زیستگاهی نظیر درصد پوشش گونه های غالب گیاهی، درصد اشباع خاک (SP)، شوری خاک (EC) وpH خاک در ترانسکت های دائمی بررسی شد. مدل­های خطی عام (GLMs) برای مشخص کردن وابستگی­های زیستگاهی گوسپند وحشی با توجه به تیپ­های گیاهی و متغیرهای زیستگاهی اندازه­گیری شده به­­کار گرفته شد. یافته ها: استفاده از تیپ­­های زیستگاهی به جز در دوره خرداد – مرداد معنی دار نبود. در این دوره استفاده از تیپ گیاهی Astragalus-Scariolaبه­طور معنی­داری بیش­تر از تیپ گیاهی Artemisia بود. نتیجه گیری: علاوه بر این، گوسپند وحشی در دوره فروردین– خرداد از مناطق با شیب بیش­تر و در دوره مهر- آذر از مناطق باEC خاک بالاتر بطور معنی­داری بیش­­­تر استفاده کرده بود. [1]- Vurnable

لینک کمکی