فایل word مقاله تهيه نقشه کاربري و پوشش اراضي با استفاده از داده‎هاي ماهواره‏اي و سامانه‏هاي اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش موته)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تهيه نقشه کاربري و پوشش اراضي با استفاده از داده‎هاي ماهواره‏اي و سامانه‏هاي اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش موته) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف : امروزه یکی از روش‏های تهیه نقشه به روز کاربری و پوشش اراضی استفاده از داده‏های ماهواره‏ای و تکنیک‏های GIS می‏باشد. مشخص کردن موقعیت هر کاربری و پوشش اراضی در کنار یکدیگر کمک شایانی به مدیریت سرزمین می‏کند. روش تحقیق: در این مطالعه به منظور تهیه نقشه به روزکاربری و پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش موته از تصویر ماهواره IRS-P6، سنجنده LISS III که به‏صورت برنامه‏ریزی شده همزمان با نمونه‏برداری‏های میدانی در خرداد 1387 برداشت شده بود، استفاده گردید. پس از تهیه داده ماهواره‌ای، ابتدا تصحیح هندسی با میانگین خطای مربعات 65/0 بر روی تصویر اعمال گردید. در مرحله بعد با توجه به کوهستانی بودن منطقه تصحیح توپوگرافی بر روی تصویر انجام شد. در نهایت نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از روش طبقه بندی ترکیبی تهیه گردید. در این مطالعه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از شاخص گیاهی SAVI و نمونه برداری‏های میدانی بدست آمد. نقشه هر کاربری و پوشش منطقه با اعمال پردازش‏های گوناگون بر روی تصویر تهیه گردید. در انتها با استفاده از روش‏های GIS تمامی لایه های اطلاعاتی با یکدیگر ترکیب و نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه تهیه شد. دقت نقشه تولیدی محاسبه گردید و ضریب کاپا معادل92/0 و صحت کلی94% بدست آمد که دقت مناسب نقشه تولیدی را نشان می‏داد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که پوشش گیاهی با درصد تاج کمتر از 10 درصد، وسیع ترین پوشش این منطقه با مساحت 81690 هکتار می‏باشد. همچنین سطح کاربری معدن و مسکونی در پناهگاه حیات وحش موته به ترتیب 828 و 249 هکتار است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که روش طبقه بندی ترکیبی برای تهیه نقشه دقیق کاربری و پوشش اراضی خصوصاً زمانی که به علت تشابه بازتابش کاربری‏های مختلف، امکان بکارگیری روش‏های متداول طبقه بندی تصاویر ماهواره‏ای وجود ندارد، از قابلیت بالایی برخوردار است.

لینک کمکی