فایل word مقاله امکان سنجي استفاده از فن آوري تابش موج الکتروني (EBDS) براي تصفيه و کنترل آلاينده هاي حاصل از دودکش واحدهاي صنعتي و حذف همزمان گازهاي NOx و SO2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله امکان سنجي استفاده از فن آوري تابش موج الکتروني (EBDS) براي تصفيه و کنترل آلاينده هاي حاصل از دودکش واحدهاي صنعتي و حذف همزمان گازهاي NOx و SO2 :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

گازهای خروجی از دودکش واحدهای صنعتی که حاصل احتراق سوخت های فسیلی است منجر به انتشار آلاینده های مختلف در هوای محیط می شود. این آلاینده ها برای محیط زیست و سلامت انسان مضر بوده و بایستی کنترل و حذف گردد. فن آوری تابش موج الکترونی که در سال های اخیر توسعه یافته، روشی اقتصادی و موثر برای حذف همزمان آلاینده های گازی دودکش و جایگزینی مناسب برای روش های متداول معرفی شده است. در این مقاله ملاحظات فنی و اقتصادی حذف آلاینده های گازی NOx , SO2 از گازهای دودکش و کاربردهای این فن آوری در صنایع مرتبط بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که فن آوری تابش الکترونی با داشتن بازده بالای حذف NOx , SO2 از گازهای خروجی و همچنین داشتن مزیت های فنی و اقتصادی در مقایسه با دیگر روش ها، می تواند به عنوان روشی بسیار مناسب در تصفیه آلاینده های حاصل از گازهای دودکش واحدهای صنعتی بوده و در صورت کاهش هزینه ها. برای کشورهای کمتر توسعه یافته نیز استفاده شود.

لینک کمکی