فایل word مقاله پيش بيني هزينه هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ريلي با استفاده از مدل هاي ساختاري، سري زماني و سيستم شبکه هاي عصبي-فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پيش بيني هزينه هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ريلي با استفاده از مدل هاي ساختاري، سري زماني و سيستم شبکه هاي عصبي-فازي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

یکی از عوامل تاثیر گذار در توسعه مدل های مختلف حمل و نقلی، در نظر گرفتن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن در برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. برخی از این هزینه ها به اجتماع وارد می شود که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان آثار خارجی منفی محسوب می شود. مصرف سوخت در حمل ونقل یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده این گونه هزینه ها است. هدف مقاله حاضر برآورد و پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل ونقل ریلی با استفاده از مدل های ساختاری، سری زمانی و مدل های غیر خطی شبکه عصبی-فازی است. برای این منظور لازم است که ابتدا میزان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل ریلی پیش بینی شود. بر اساس میزان مصرف سوخت پیش بینی شده، هزینه های اجتماعی نیز تا سال 1390 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که، مدل های شبکه عصبی-فازی بهترین پیش بینی از این هزینه ها را ارایه می دهد.

لینک کمکی