فایل word مقاله ارزيابي دانشگاهيان از لزوم توسعه و ارائه چارچوب مفهومي اندازه‌گيري حسابداري با رويکرد فرهنگ دين اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي دانشگاهيان از لزوم توسعه و ارائه چارچوب مفهومي اندازه‌گيري حسابداري با رويکرد فرهنگ دين اسلام :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله در مورد اندازه‌گیری‌های حسابداری از منظر ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی است. این بررسی با استفاده از مطالعات هافستد (1980)، گری (1988)، و پیررا (1989)، تئوری مرتبط با ارزش‌های حسابداری را به واسطه درک دین، توسعه می‌دهد. در اینجا اسلام به عنوان یکی از قابل بحث‌ترین ادیان دنیا، به عنوان نمونه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش این است که تفاوت بین اندازه‌گیری حسابداری اسلامی را با اندازه‌گیری حسابداری غربی تبیین نموده و چارچوب مفهومی حسابداری اسلامی را ارائه نماید. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی است. یافته‌ها: نتایج پژوهش انجام گرفته با استفاده از روش دلفی در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت و مورد تایید واقع شد. مطالعه نشان داد که به علت تفاوت ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های حسابداری در خصوص اندازه‌گیری دارایی‌ها، از حسابداری بهای تمام شده تاریخی متفاوت است. ارزش گذاری دارایی به منظور محاسبه زکات، مورد این مطالعه بوده است. در این مورد، اندازه‌گیری حسابداری اسلامی مطابق با اندازه‌گیری قیمت خروجی است. نتیجه‌گیری: می‌توان ادعا نمود که یک کشور اسلامی چون ایران جهت تحقق آرمان‌ها و اهداف متعالی شرع مقدس اسلام باید چارچوب مفهومی حسابداری اسلامی را منطبق بر موازین اسلامی ایجاد نموده و مورد استفاده قرار دهد.

لینک کمکی