فایل word مقاله مظاهر تقليد و تجديد در شعر نئوکلاسيک عراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مظاهر تقليد و تجديد در شعر نئوکلاسيک عراق :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

جریان ادبی نئوکلاسیک با هدف حفظ و تداوم میراث گذشتگان، اندیشه های اصیلمعاصر را در قالب اسلوب های قدیم به تصویر می کشد . این مکتب آمیزه ای از قدیم و جدیدرا در خود جمع کرده است بدینگونه که با زبان کلاسیک و شیوه های متداول کهن مسایلروزمره و حیاتی جامعه را به مخاطبان خود عرضه می کند در این نوشتار جنبه های تقلید وتجدید در شعر نئوکلاسیک عراق با بهره بری از نمونه هایی از اشعار » معروف رصافی « بهعنوان طلیعه دار این مکتب در عراق و » محمد مهدی جواهری « به عنوان حلقه ی اتصال بینجریان نئوکلاسیک و رومانتیک عراق، مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی