فایل word مقاله بررسي معناشناسي واژ ه ي « إنّما » در دو ترجم هي دهلوي و فولادوند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي معناشناسي واژ ه ي « إنّما » در دو ترجم هي دهلوي و فولادوند :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :26

بدون شک اهل علم و ادب عربی می دانند که " إنّما : به دو صورت استعمال می شود :-1 به صورت " إنّما" حصر که إنّ و ما یک کلمه به حساب می آید و " ما " در آن بهاصطلاح کافّه است و در رسم الخط به صورت متّصل » إنّما « نوشته می شود ."إن" -2 تأکید و" ما " موصول، که در این جا هم در تلفّظ و هم در کتابت از هم جدا استتا معنای صحیح آن فهمیده شود .عدم دقّت در تلفّظ و در کتابت این دو، سبب می شود معنای صحیح از آن به دست نیاید وبه معنای آیه خلل وارد خواهد کرد .علی رغم کاربرد وسیع واژه ی " إنّما " در قرآن، به طور کامل و مستقل مورد بررسی قرارنگرفته است . در این گفتار کوتاه سعی شده است با جمع آوری آیات مربوط به این واژهجایگاه آن را در دو ترجمه ی شاه ولی الله دهلوی ] مترجم قرن [ 12 و جناب فولادوند ] مترجمقرن حاضر ) مورد بررسی قرار داد

لینک کمکی