فایل word مقاله طبري : راوي سفر پيامبر اعظم ( ص ) به شهرآرماني { بازتاب سيماي پيامبر اعظم ( ص ) درادبيات آرمانشهري}

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طبري : راوي سفر پيامبر اعظم ( ص ) به شهرآرماني { بازتاب سيماي پيامبر اعظم ( ص ) درادبيات آرمانشهري} :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

ادبیات آرمانشهری، از گونه های کهن و پرسابقه در ادبیات جهان است که در ادبفارسی نیز نمودهای متفاوتی دارد . یکی از کهن ترین متون فارسی که در این طبقه بندیجای می گیرد، ترجمه تفسیر طبری است که داستان شهری را روایت می کند که قوم هدایتشده ای از بنی اسرائیل در آن زندگی می کنند و پیامبر ( ص ) – در بازگشت از معراج و بههدایت جبرئیل - به آن گام می گذارد و طبری، در گفتگوی پیامبر با مردم آن، به توصیف آنشهر نیز می پردازد . بقیه تفاسیر، این حکایت طبری را اخذ کرده، آن را به تفسیر سوره کهفو ذیل داستان ذوالقرنین منتقل کرده اند . اما نقطه عطف استنتاج طبری دراین است که با نقلاین حکایت درتفسیر آیه 159 از سوره اعراف - که درباره قومی صالح از امت موسی است -این امکان را به روایت خود داده است که هدایت نهایی ایشان را با ایمان به حقانیت پیامبراعظم ( ص ) تکامل بخشد .

لینک کمکی