فایل word مقاله کالبدشکافي بحران گرجستان ( بر اساس مدل مايکل برچر )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کالبدشکافي بحران گرجستان ( بر اساس مدل مايکل برچر ) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :33

در بیشتر مواقع تمرکز خبری و تحلیلی پیرامون بحران ها، زمانی صورت می گیرد کهبه جنگ منجر شده باشند . گاهی بررسی ابعاد و تبعات جنگ و اقدامات طرفین درگیر،مطالعه اصل بحران تلقی می شود در حالی که موضوعات اصلی بحران ها عمدتا شامل ریشه هاو نحوه درک و مدیریت آن ها قبل، بعد و حین جنگ می باشد . ریشه اغلب بحران ها بهموضوعات مشخصی چون اختلاف بر سر مسائل ارضی و قومی، تفاوت منافع، اهداف،تاثیرات شرایط محیطی و نوع رفتار بازیگران در قبال هم برمی گردد .مدیریت بحران نیز از آن جهت واجد اهمیت است که بحران ها ماهیت تصاعدی وتداوم یابنده داشته و چنانچه نتوان با ریشه یابی درست، آن ها را تدبیر کرد، حادتر خواهندشد . هیچ بحرانی به خودی خود و یا به کارگیری زور حل نمی شود . از زمان استقلال جمهوریگرجستان تاکنون بحران ناشی از اختلافات ارضی این کشور و دو منطقه آبخازیا و اوستیاچندین بار از کنترل خارج و منجر به جنگ شده است . آنچه در اوت 2008 اتفاق افتاد به دلیلحاد شدن بحران از یک سو و مرتبط شدن آن با برخی اختلافات حساس فرامنطقه ای، تبدیلبه یک بحران منطقه ای با ابعاد بین المللی گردید . مقاله حاضر تلاش خواهد کرد تا با استفادهاز مدل مایکل برچر به صورت روشمندانه به مطالعه بحران اخیر گرجستان بپردازد

لینک کمکی