فایل word مقاله ميزان توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان نور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ميزان توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان نور :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

در این مقاله با بهره گیری از منابع و اطلاعات و بررسی میدانی، دهستان های شهرسـتاننور و متغیرهای مربوط به آن شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قـرار گرفتـه اسـت ودرجه و رتبه توسعه یافتگی دهستان هـای نـه گانـه شهرسـتان نـور معلـوم و اولویـت دربرنامه ریزی این دهستان ها مشخص شده است . برای مبنای تحقیقات انجام شده مـشخصشد که دهستان میانرود و ناتل رستاق به عنوان دهستان های برخوردار از امکانات هـستند وبقیه دهستان ها محروم هستند که علت محرومیت آن ها موقعیت جغرافیایی آن ها یعنی دوریاز شهر نور، اختلاف ارتفاع یا کوهستانی بودن و محدود بودن جاذبه های تاریخی و توریستیرا می توان ذکر کرد . بنابراین مشخص شد که اکثر دهستان های نور محرومند .

لینک کمکی