فایل word مقاله نقش دهياريها در توسعه روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش دهياريها در توسعه روستايي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :13

توسعه پایدار روستایی بر مشارکت روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنشگسترده و تفاوتهای مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تا کنون موفقیتی نداشته است. لذا ایجاد وفعالیت مدیریتهای محلی در روستاها ضرورت داشته و مدتی است مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاریها تحتنظارت مردمی مستقیم نمایندگان اهالی روستا (شوراهای اسلامی ) و کنترل و سیاستگذاری دولت (بخشداریها وفرمانداریها) در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می نمایند لذا با عملکرد شایسته دهیاریها می توان در جهت توسعهپایدار روستایی گام برداشت. در این راستا در این مقاله فایل word مقاله نقش دهياريها در توسعه روستايي تشریح شده است.

لینک کمکی