فایل word مقاله پديده فقر در انديشه حافظ ابراهيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پديده فقر در انديشه حافظ ابراهيم :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :27

موضوع فقر و پیامدهای ناشی از آن یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی است که هموارهمورد توجه اصلاح طلبان و شاعران اجتماعی قرار داشته است . کشـــور مصر نیز از جـملـهکشورهایی است که از دیرباز از عهد فراعنه تا عصر حاضر همواره با این معضل دسـت بـهگریبان بوده است .حافظ ابــراهیم شاعــر بزرگ نئوکلاسیک، در اشعار خـود ضمن بررسی موضوع فقر درجامـعـه مصری به ذکر علت هـا و پیامــدهای ناشــی از آن پرداختــه و راهکارهایی برایریشه کن کردن این مشکل ارائه داده است .او با بهره گیری از آموزه هــای دینی، ارزش های اخلاقی و تحریک احساسات و عواطـفانسانی تلاش کرده تا توجه همگان را به مقوله فقر و ضرورت مقابله با آن جلب نماید .

لینک کمکی