فایل word مقاله جايگاه عرفان در ديوان پروين اعتصامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جايگاه عرفان در ديوان پروين اعتصامي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

پروین یکی از بزرگترین قطعه سرایان شعر فارسی است . در عرفان تحت تاثیر مولانا وعطار و سعدی است . او اندیشه های دینی و عرفان زاهدانه را در قالب موعظه و اخلاقبصورت مناظره بیان می کند تا حکایت گر درد و رنج مردم جامعه زمان خود باشد .در قصیده » عشق حق « عالم را خیر محض دانسته و در مثنوی » لطف حق « از توحیدافعالی سخن گفته و در داستان » گره گشای « بلای الهی را رحمت دانسته و آن را توجیهمی نماید . پروین عقل را هم مانند عرفان در خدمت موعظه و اخلاق گرفته و آن را با عشق درتقابل نمی داند . و همانند عرفا آرزوی رهایی از زندان تن را داشته و گرفتاری زنان دوران خودرا از بی دانشی آنها دانسته و می کوشد تا آنها را با مردان برابر کند . آنچه شعر پروین را رنگو بوی خاص داده و سرشار از عاطفه نموده احساس مادرانه است .

لینک کمکی