فایل word مقاله کعبه ستايي در شعر فارسي « با عنايت به سفرنامه هاي منظوم و موجود حج"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کعبه ستايي در شعر فارسي « با عنايت به سفرنامه هاي منظوم و موجود حج" :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :27

مولوی « حج زیارت کردن خانه ب و د حج رب البیت مردانه ب و د »مدح و ستایش به عنوان یکی از اغراض اصلی شعر در نوع ادب غنایی حجم عظیمی ازآثار منظوم شعرای فارسی گو را در تمام ادوار شعر فارسی در برگرفته است . اوج هنرنماییشاعران، در زمانی است که زبان به ستایش معصومین ( ع ) و اماکن مذهبی می گشایند . دراین میان، کعبه ستایی در شعر فارسی، جایگاهی ویژه دارد . این تحقیق، نقد، بررسی، تحلیلو سیر تطور این نوع سروده را از آغاز شعر فارسی تاکنون شامل می شود .انگیزه اصلی اینجانب دلبستگی به موضوع تحقیق و تبیین جایگاه آن در ادبیات فارسیاست

لینک کمکی