فایل word مقاله شواهد ژئومورفولوژي يخچالي پلئيستوسن در دامنه شمالي کوه خَشچال (البرز غربي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شواهد ژئومورفولوژي يخچالي پلئيستوسن در دامنه شمالي کوه خَشچال (البرز غربي) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :28

شناسائی و مطالعه میراث‌های ریخت‌شناسی، نقش اساسی در نمایش روند تغییرات آب ‌‌و هوایی گذشته در یک مکان جغرافیایی دارد. در این پژوهش با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی و شواهد میدانی ( که بخش مهمی از تحقیق را در بر می‌گیرد)، شواهد ریخت شناسی یخچالی در دامنه شمالی کوه خشچال شناسائی شد. اشکال شناسائی شده شامل، اشکال کاوشی مانند: سیرک‌های یخچالی، دره یخچالی و اشکال انباشتی، یخرفت‌های یخچالی‌ می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد در طی دوران پلئیستوسن آب‌وهوای در دامنه شمالی خشچال، دارای دمای کمتر و احتمالا بارش بیشتر نسبت به آب‌و‌هوای امروزی بوده است و فرایند‌های فرسایشی و شکل‌زائی یخچالی در آن عمل نموده است. در حالیکه شواهد موجود نمایانگر آن است که امروزه با توجه به ارتفاع زیاد و شرایط بارش و دمای منطقه، فرآیندهای شکل‌زائی مجاور یخچالی (ذوب و یخبندان) بر منطقه حاکم است.

لینک کمکی