فایل word مقاله تحليلي بر نقش توانمندي‌هاي محيطي در توسعه پايدار نواحي روستايي (مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان رستم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليلي بر نقش توانمندي‌هاي محيطي در توسعه پايدار نواحي روستايي (مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان رستم) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :27

دستیابی به وضعیت قابل قبولی از فرایند رشد، توسعه و تعالی در جوامع انسانی اعم از شهر و روستا نیازمند مهیا نمودن زمینه­های برنامه­ریزی بر پایه شناسایی محیط و بهره­گیری از قابلیت­های موجود در آن فضا می­باشد. در این راستا شناخت، بررسی و تحلیل توانمندی­های انسانی و طبیعی موجود در عرصه­­های روستایی کشور می­تواند به عنوان زیربنا و اصلی مهم در روند توسعه پایدار این سکونتگاه­های انسانی مطرح گردد. مقاله پیش رو با تکیه بر رویکردی کاربردی و به شیوه تحلیلی– توصیفی بر آن است تا ضمن بررسی مفاهیم توسعه­پایدار روستایی؛ به معرفی و تجزیه و تحلیل قابلیت­های محیطی (طبیعی– انسانی) روستاهای بخش مرکزی شهرستان رستم در جهت دستیابی به توسعه پایدار در این کانون­های جمعیتی بپردازد. در این راستا جمع­آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه­ای و میدانی صورت گرفته است. شاخص­های مورد بررسی در این مقاله را نیز تحلیل اطلاعات طبیعی اعم از ساختار زمین، توپوگرافی، منابع خاک و آب به همراه وضعیت انسانی همچون سطح سواد، میزان مشارکت روستائیان و مهم­تر از همه معرفی توان­ها و قابلیت­های بخش کشاورزیِ روستاهای مورد مطالعه را شامل می­گردد. در نهایت تلاش است به ارائه راهکارهای لازم به منظور فراهم آوردن زمینه­های توسعه­ پایدار در روستاهای شهرستان اقدام گردد. نتایج تحقیق گواه از آن است که مجموعه روستاهای این شهرستان به لحاظ ویژگی­های محیطی دارای قابلیت بالایی جهت انجام و توسعه فعالیت­های کشاورزی و عملکردهای اقتصادی– خدماتی وابسته به آن می­باشند. که این پتانسیل در کنار بسط و گسترش فعالیت صنایع تبدیلی و تکمیلی همراه با رونق بخشیدن به بخش تجارت در منطقه می­تواند با مدیریتی خردمندانه و هماهنگ توأم با مشارکت همه­جانبه روستاییان زمینه­ها و شرایط دستیابی به توسعه پایدار منطقه را فراهم بیاورد.

لینک کمکی