فایل word مقاله تاثير صدور سند مالکيت مساکن روستايي در توسعه روستايي، مطالعه موردي( روستاهاي آهار ، گلدسته)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير صدور سند مالکيت مساکن روستايي در توسعه روستايي، مطالعه موردي( روستاهاي آهار ، گلدسته) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :37

توسعه روستا ، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می رود که این سیاست ارتباط تنگاتنگ بانظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزارها و روش های مختلفی وجود دارد که سند دار کردنواحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای املاک در روستا به موازات سایر سیاستهای توسعه ای مناطقروستایی از جمله این روش هاست.این تحقیق بر آنست با موشکافی از تجارب و عملکرد کشورهای مختلف و فعالیت های صورت گرفته در سند دار کردنواحدهای مسکونی روستایی کشور و آسیب شناسی آنها میزان موفقیت آن را بررسی نماید. به این منظور تحلیل وارزیابی آن براساس روش میدانی و موردی در سه نقطه جغرافیایی متفاوت صورت گرفته و نتایج حاصله از آن نیزمتفاوت بوده است.

لینک کمکی