فایل word مقاله امکان ‌سنجي صنعت توريسم در شهر خرم آباد بر اساس مدل تحليلي SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله امکان ‌سنجي صنعت توريسم در شهر خرم آباد بر اساس مدل تحليلي SWOT :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

ویژگی­هایساختارگردشگریهرمکانبهنوبخودمتأثر ازاهمیت،اعتبار،ماهیت،تنوعنقشوکارکردمذهبی،فرهنگی،تفریحی،تجاریوبهطورکلیجاذبه­هایمکانیآن است. با این حال نکته­ای که باید در نظر داشت شناسایی استعدادها، پتانسیل­ها و ظرفیت­های مکان­های گردشگری است تا با سرمایه گذاری بهینه بتوان در جهت توسعه هرچه بیشتر این مناطق گام برداشت. لذا هدف اصلی این تحقیق، امکان سنجی ظرفیت­ها و پتانسیل­های گردشگری به منظور توسعه این صنعت در شهر خرم آباد، با توجه به موقعیت مناسب آن می­باشد. بدین منظور، فهرستی از نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت­ها و تهدیدها تهیه و با تنظیم عوامل استراتژیک، ماتریس SWOT از آن استخراج و رهیافت­های حاصل از آن، به عنوان خط مشی­های راهگشا در جهت تقویت زیرساخت­ها و پتانسیل­های گردشگری شهر خرم آباد ارائه شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که با نگاهی سیستمی به نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهای موجود می­توان نتیجه گرفت که شهر از جاذبه­های توریستی فراوانی برخوردار است و دارای قابلیتهای محیطی بسیاری است. لیکن شهر از انطباق پذیری لازم با محیط برخوردار نیست و باید با اتخاذ استراتژی هایی در صدد از بین بردن تهدیدها جهت تبدیل به فرصت برآمد.

لینک کمکی