فایل word مقاله بررسي نوسانات ناگهاني ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکيه بر ترجيحات سرمايه‌گذاران و کيفيت اطلاعات حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نوسانات ناگهاني ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکيه بر ترجيحات سرمايه‌گذاران و کيفيت اطلاعات حسابداري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمایلات سرمایه­گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداری بر نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام است. جامعه مورد نظر پژوهش، شرکت­هایی با عضویت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393-1383 بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل لوجیت صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد کیفیت اطلاعات حسابداری و تمایلات سرمایه­گذاران اثر مثبت و معناداری بر نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارند. به­علاوه کارایی پیش­بینی نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل روش پانل لوجیت بیانگر این است که دو عامل کیفیت اطلاعات و تمایلات سرمایه­گذاران می­تواند پیش­بینی مناسبی از آن طی دوره­های آتی ارائه دهد.

لینک کمکی