فایل word مقاله کاربرد امواج آکوستيک در شناسايي مقدار و مکان گازهاي خروجي در لوله انتقال گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد امواج آکوستيک در شناسايي مقدار و مکان گازهاي خروجي در لوله انتقال گاز :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :16

در این نوشتار روشی برای نشت‌یابی براساس نحوه‌ی انتشار امواج آکوستیک در لوله‌های گاز پیشنهاد شده است. بدین‌منظور، از موازنه‌ی انرژی آکوستیک امواج صوتی به‌عنوان ابزاری برای ردیابی وقوع نشت، تخمین مکان نشت، و نیز میزان دبی آن استفاده شده است. با دانستن مقدار انرژی آکوستیک ورودی به لوله و میزان انعکاس، عبور و جذب انرژی از محل نشتی و تغییرات ایجادشده در دامنه‌ی موج، مکان و میزان نشت تقریب زده می‌شود. معادلات حاکم بر میدان آکوستیک در لوله‌یی با وجود نشت نوشته شده و با استفاده از روش تفاضل محدود حل شده است. میزان انعکاس، عبور و جذب انرژی آکوستیک به‌علت نشتی به‌ازاء تغییرات فرکانس موج و همچنین اندازه‌ی نشت نشان داده شده است. تأثیر اندازه و مکان‌های مختلف نشت بر چگونگی انتشار موج فشاری آکوستیک بررسی شده است.

لینک کمکی