فایل word مقاله بررسي تأثير تعداد گره‌هاي المان بر دقت نتايج انتشار موج کشسان عرضي در ورق کامپوزيتي، با استفاده از روش المان طيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير تعداد گره‌هاي المان بر دقت نتايج انتشار موج کشسان عرضي در ورق کامپوزيتي، با استفاده از روش المان طيفي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :13

در این مقاله از روش المان طیفی برای تحلیل انتشار موج در ورق کامپوزیتی استفاده می‌شود. ویژگی اصلی این روش قطری‌بودن ماتریس جرم است کهباعث می‌شود زمان تحلیل در مقایسه با روش المان محدود معمولی بسیار کوتاه‌تر شود. شبیه‌سازی برای المان‌های 9، 25 و 36 گره، با قید رسیدن به هم‌گرایی 2 درصد انجام می‌شود. از مقایسه‌ی نتایج نهایی (سرعت گروهی) به دست آمده با حل تحلیلی درخواهیم یافت که با افزایش تعداد گره‌های المان، در برخی حالات نتایج اندکی بهبود می‌یابد ولی در ازاء این افزایشِ دقت، زمان حل افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. بنابراین در این مسئله، استفاده از المان‌هایی با تعداد گره از نظر زمان محاسباتی ارجح است، اگرچه با افزایش تعداد گره‌های المان دقت تقریب تنش و کرنش بیشتر می‌شود.

لینک کمکی