فایل word مقاله شبيه‌سازي عددي جريان مغشوش درون لوله‌ي متخلخل جزيي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه‌سازي عددي جريان مغشوش درون لوله‌ي متخلخل جزيي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :12

تحقیق حاضر به شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری در درون لوله‌یی می‌پردازد که به‌طور جزئی از ماده‌ی متخلخل پر شده است. بدین‌منظور، ماده‌ی متخلخل در موقعیت‌های مرکزی و مرزی درون لوله قرار داده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که به‌ازای ضخامت نسبی معینی از ماده‌ی متخلخل، انتقال حرارت در موقعیت مرکزی بیشینه و در موقعیت مرزی کمینه است. از مقایسه‌ی نتایج به دست آمده برای موقعیت مرکزی با نتایج نظیر برای جریان آرام، مشاهده می‌شود که با مغشوش‌کردن رژیم جریان، تغییرات ضخامت نسبی بهینه نسبت به عدد دارسی شدیدتر است. برای موقعیت مرزی، کمینه‌ی انتقال حرارت نسبت به جریان آرام در ضخامت‌های نسبی کم‌تری حاصل می‌شود و تغییرات ضخامت نسبی خطی نیست.

لینک کمکی