فایل word مقاله تحليل تجربي رفتار رچتينگ پانل‌هاي استوانه‌يي فولادي ضد زنگ L304 S‌S‌تحت بارگذاري متناوب مرکب و محوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل تجربي رفتار رچتينگ پانل‌هاي استوانه‌يي فولادي ضد زنگ L304 S‌S‌تحت بارگذاري متناوب مرکب و محوري :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

در این نوشتار رفتار رچتینگ پانل‌های استوانه‌یی از جنس فولاد ضدزنگ L304 S‌S تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش‌های تجربی رچتینگ توسط دستگاه سرو هیدرولیک اینسترون 8802 انجام شده است. پانل‌ها به‌صورت مایل و تحت زاویه‌ی 20 درجه نسبت به محور عمود قرار گرفته و بار تناوبی به آنها اعمال شده است. تأثیر پارامتر طول و زاویه‌ی نمونه بر رفتار رچتینگ و انرژی خمیری پانل‌های استوانه‌یی مورد تحقیق قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمایشگاهی، گشتاور خمشی تأثیر قابل ملاحظه‌یی بر انرژی اتلافی و افزایش تغییر شکل‌های خمیری دارد. مشاهده شد که تغییر شکل خمیری در پانل استوانه‌یی مایل در مقایسه با پانل استوانه‌یی عمودی به‌دلیل وجود گشتاور خمشی در مقاطع مختلف آن، بیشتر است. نتایج نشان می‌دهد که در بارگذاری مرکب تناوبی، با افزایش طول نمونه‌ها، جابه‌جایی رچتینگ و انرژی خمیری افزایش و عمر نمونه‌ها کاهش می‌یابد.

لینک کمکی