فایل word مقاله مدل‌سازي انرژي ضربه‌ي فولادهاي مرتبه‌يي در حالت تقس يم کننده‌ي ترک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدل‌سازي انرژي ضربه‌ي فولادهاي مرتبه‌يي در حالت تقس يم کننده‌ي ترک :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :17

فولادهای مرتبه‌یی با استفاده از چیدمان و ضخامت‌های مختلف فولادهای ساده‌ی کربنی و زنگ‌نزن آستنیتی، به‌عنوان الکترود فرایند ذوب سرباره‌یی الکتریکی، تولید شدند. انرژی ضربه‌ی چارپی نمونه‌های فولاد مرتبه‌یی در حالت تقسیم‌کننده‌ی ترک بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که انرژی ضربه‌یی نمونه‌ها به نوع و کسر حجمی فازهای تشکیل‌دهنده بستگی دارد. با استفاده از نیم‌رخ توزیع سختی و هم‌چنین مساحت زیر منحنی نمودار تنشـکرنش حاصل از آزمایش کشش تک‌فازهای تشکیل‌دهنده‌ی کامپوزیت‌ها، دو مدل ریاضی به‌منظور پیش‌بینی انرژی ضربه‌ی نمونه‌ها به‌کمک قانون مخلوط فازها ارائه شده است. بین نتایج عملی و نتایج حاصل از دو مدل ارائه‌شده، توافق خوبی برقرار است.

لینک کمکی