فایل word مقاله تحليل تجربي تأثيرات نرخ کرنش بر رفتار سازه‌هاي بتني در بارگذاري‌هاي حاصل از موج انفجار و معرفي يک مدل رياضي جديد رفتاري بتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل تجربي تأثيرات نرخ کرنش بر رفتار سازه‌هاي بتني در بارگذاري‌هاي حاصل از موج انفجار و معرفي يک مدل رياضي جديد رفتاري بتن :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :16

رفتار سازه‌های بتنی، تحت شرایط بارگذاری دینامیکی و شبه استاتیکی، متفاوت‌اند. در این پژوهش رفتار دینامیکی بتن در برابر نرخ کرنش‌های بالا،به‌صورت تجربی و با استفاده از بارگذاری انفجاری بررسی،و نتایج حاصله با داده‌های نظری مقایسه شده است. ماده‌ی منفجره در جرم‌ها و ارتفاع‌های مختلف از بلوکه‌های بتنی ـ که به‌صورت تیر ساده‌اند ـ قرار داده شده‌اند. با در دست داشتن خواص استاتیکی بتن و میزان فشار ناشی از انفجار، افزایش ظرفیت تحمل بار در حالت دینامیکی به‌دست می‌آید. در این آزمایش‌ها معیار تخریب ایجاد ترک در منطقه‌ی کششی تیر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله حاکی از افزایش ضریب دینامیکی (ظرفیت تحمل بار) بین 45 تا 6 به‌ازاء نرخ کرنش‌های 66s-1 تا 80s-1 است. این نتایج با نتایج نظری و کارهای انجام‌شده‌ی قبلی مطابقت دارد.در پایان، با استفاده از نرم‌افزار آماری M‌i‌n‌i‌t‌a‌b و با استفاده از شیوه‌ی طراحی آزمایش‌ها (DOE)، یک مدل ریاضی نیمه‌تجربی برای رفتار بتن تحت بار انفجاری معرفی شده است.

لینک کمکی