فایل word مقاله مطالعه‌ي تجربي رفتار نرم‌شوندگي پلي‌استال تحت بارگذاري محوري تناوبي جابه‌جايي ـ کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه‌ي تجربي رفتار نرم‌شوندگي پلي‌استال تحت بارگذاري محوري تناوبي جابه‌جايي ـ کنترل :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

در این نوشتار، رفتار نرم‌شوندگی ماده‌ی پلی‌استال )P‌O‌M( تحت بارگذاری متناوب تک‌محوره جابه‌جاییـ کنترل مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. آزمایش‌های تجربی توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون 8802 و در چهار گروه با نسبت کرنش کمینه به بیشینه‌ی متفاوت انجام شده است. در این آزمایش‌ها، کمیت‌های تنش میانگین، حدود تنش، شیب حلقه‌های هیسترزیس، چگالی انرژی کرنشی اتلافی، و دامنه‌ی چگالی انرژی کرنشیـ کشسانی بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که رهایش تنش میانگین در صورت صفربودنِ کرنش میانگین مقداری ناچیز است، و کرنش میانگین مثبت باعث افزایش سرعت رهایش تنش میانگین می‌شود. چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده و دامنه‌ی چگالی انرژی کرنشی کشسانی برای انواع بارگذاری با افزایش تعداد سیکل به مقدار پایداری می‌رسند. همچنین چگالی انرژی کرنشی اتلافی در بارگذاری متناوب کششیـ فشاری بیشتر از بارگذاری متناوب کششی است.

لینک کمکی