فایل word مقاله استفاده از مدل توربولانس بالدوين ـ لوماکس در تحليل جريان چگالشي بخار بين پره‌هاي يک توربين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده از مدل توربولانس بالدوين ـ لوماکس در تحليل جريان چگالشي بخار بين پره‌هاي يک توربين :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :21

یکی از مشخصه‌های جریان بخار در طبقات انتهایی توربین، انبساط سریع و انحراف از تعادل ترمودینامیکی است، به‌طوری که در شرایط فوق سرد قرار می‌گیرد. بازگشت به تعادل با تشکیل ناگهانی قطرات به‌صورت هموژن و رشد تدریجی آنها صورت می‌پذیرد. در نوشتار حاضر جریان چگالشی بخار با احتساب لزجت به‌صورت دوبعدی، بین پره‌های توربین با استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس، شبیه‌سازی شده است. معادلات جوانه‌زایی و رشد قطرات با معادلات بقاء ترکیب، و به‌روش تایم مارچینگ جیمسون حل شده‌اند. به‌این ترتیب علاوه بر تخمین شوک چگالش، توزیع فشار و نیز اندازه‌ی قطرات با نتایج تجربی مقایسه شده‌اند. از طرفی با احتساب لزجت و لحاظ‌کردن توربولانس، اندازه‌ی قطرات در مقایسه با مقادیر تجربی بهتر تحقق یافته است. همچنین تعیین ضریب اصطکاک، ضخامت لایه‌ی مرزی و پروفیل‌های دوبعدی سرعت نیز ممکن شده است.

لینک کمکی