فایل word مقاله بررسي تجربي جريان گردابه‌يي يک نمونه بال لامبدا شکل با لبه حمله تيز و گرد با سيم داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي جريان گردابه‌يي يک نمونه بال لامبدا شکل با لبه حمله تيز و گرد با سيم داغ :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

در این پژوهش با استفاده از سیم داغ به بررسی میدان جریان بالای سطح یک بال لامبدا با دو نمونه لبه‌ی حمله‌ی تیز و گرد مختلف پرداخته‌ایم. آزمایش‌ها در یک تونل باد مداربسته با سرعت 20 متر بر ثانیه و در زاویه‌ی حمله‌های 5 تا 20 و با گام 5 درجه انجام شده است. نتایج تجربی نشان‌گر وجود چند جریان گردابه‌یی بالای سطح بوده است. در مرکز گردابه‌ها انحراف معیار سرعت به‌شدت افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی افزایش نوسان سرعت در هسته‌ی گردابه بوده است. جریان گردابه‌یی بال با افزایش زاویه‌ی حمله از سطح فاصله گرفته است. جدایش جریان روی سطح از بخش بیرونی بال شروع شده و با افزایش زاویه‌ی حمله بخش درونی بال را فرا گرفته است. فاصله‌ی گردابه‌های بال با لبه‌ی حمله‌ی تیز از سطح بال بیشتر از بال با لبه‌ی حمله‌ی گرد بوده است.

لینک کمکی