فایل word مقاله بررسي تجربي اثرات ضريب منظري بال و فاصله‌ي آن تا بالک بر پارامترهاي آئروديناميکي يک پرتابه در زواياي حمله‌ي بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي اثرات ضريب منظري بال و فاصله‌ي آن تا بالک بر پارامترهاي آئروديناميکي يک پرتابه در زواياي حمله‌ي بالا :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :16

ضرورت افزایش عملکرد پرتابه‌ها در سال‌های اخیر، علاقه‌مندی زیادی در رابطه با آئرودینامیک این پرنده‌ها در زوایای حمله‌ی بالا ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان داده که نسبت ضریب منظری بال و محل قرارگیری بالک‌ها، سهم به‌سزایی در چگونگی تداخل بین گردابه‌های بدنه، بال و بالک و درنتیجه میزان مانورپذیری پرتابه دارد. در تحقیق حاضر اثرات تداخلی بدنه، بال ثابت و بالک بر پیکربندی یک پرتابه بررسی شده است. بدین‌منظور، مدل یک پرتابه با قابلیت تغییر محل نصب بالک افقی و همچنین نصب بال‌ها با نسبت ضریب منظری‌های مختلف ساخته شد، و نیرو و گشتاورهای آئرودینامیکی با استفاده از یک بالانس شش مؤلفه اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در زوایای حمله‌ی بالا، نزدیک‌شدن بالک به بال، باعث افزایش برآ و کاهش پسا می‌شود.

لینک کمکی