فایل word مقاله بهينه‌سازي سودمندي ـ اقتصادي سيستم ترکيبي توليد نيرو به‌کمک گازساز بستر سيال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه‌سازي سودمندي ـ اقتصادي سيستم ترکيبي توليد نيرو به‌کمک گازساز بستر سيال :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :18

امروزه کاربرد ضایعات زیست‌توده‌یی انرژی کافی برای تولید انرژی الکتریکی، کاربردهای مربوط‌به موتور و... را فراهم می‌کند. در فرایند گازی‌کردن، زیست‌توده را در حضور هوا و رطوبت به گاز تمیز و قابل احتراق تبدیل می‌کنند. یکی از روش‌های گازی‌کردن زیست‌توده استفاده از گازساز بستر سیال\پانویس{f‌l‌u‌i‌d‌i‌z‌e‌d b‌e‌d g‌a‌s‌i‌f‌i‌e‌r} است. سیستم ترکیبی تولید نیرو با استفاده از گازساز بستر سیال و توربین گاز از روش‌های موجود برای تولید انرژی الکتریکی است که در مقایسه با دیگر سیستم‌ها از بازدهی بیشتر و هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کم‌تر برخوردار است. در این نوشتار، مدل ترمودینامیکی بستر سیال به‌منظور سوزاندن ضایعات زیست‌توده‌یی و تولید گاز از آن بررسی، و سیستم ترکیبی تولید نیرو محتوی بستر سیال پرفشار به‌لحاظ سودمندیـ اقتصادی\پانویس{e‌x‌e‌r‌g‌o‌e‌c‌o‌n‌o‌m‌i‌c a‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s} تحلیل شده است. همچنین به‌منظور به‌منظور بهینه‌سازی هزینه‌ی سیستم مذکور، بهینه‌سازی سودمندیـ اقتصادی تجزیه و تحلیل شده است.

لینک کمکی