فایل word مقاله مطالعه‌ي تجربي بهبود انتقال حرارت ترموسيفون دوفازي بسته تحت ميدان الکتريکي با نانوسيال آب / آلومينا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه‌ي تجربي بهبود انتقال حرارت ترموسيفون دوفازي بسته تحت ميدان الکتريکي با نانوسيال آب / آلومينا :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :16

سیستم اصلی این پژوهش یک ترموسیفون دوفازی بسته است. برای بهبودعملکرد حرارتی این دستگاه، از دو عامل فعال و کنش‌پذیر اعمال میدان الکتریکی و تزریق نانو سیال آب/آلومینا استفاده شده است. بدین‌منظور نانوسیال آب/آلومینا با غلظت‌های مختلف تهیه و در ترموسیفون تزریق شد. سپس میدان الکتریکی با ولتاژهای مختلف به سیستم اعمال، و تغییرات بازده حرارتی و مقاومت حرارتی با تغییر پارامترهای متفاوت تعیین شد. همچنین عدد ناسلت تعریفی ترموسیفون در حالت‌های مختلف محاسبه شد. نتایج تجربی بیان‌گر آن است که بازده حرارتی و عدد ناسلت ترموسیفون با اعمال میدان الکتریکی و افزایش غلظت نانوسیال افزایش یافته ولی مقاومت حرارتی کاهش می‌یابد. البته میزان تغییرات در اثر تزریق نانوسیال بیشتر از تأثیر میدان الکتریکی است به‌طوری که بیشترین افزایش نسبت عدد ناسلت و بازده حرارتی در حضور میدان الکتریکی در بالاترین غلظت نانوسیال به‌ترتیب 36 درصد و 38 درصد است.

لینک کمکی