فایل word مقاله تحليل جريان حفره‌سازي جزئي بر روي پرتابه‌هاي متقارن محوري و انتخاب حفره‌ساز بهينه متناسب با سرعت پرتابه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل جريان حفره‌سازي جزئي بر روي پرتابه‌هاي متقارن محوري و انتخاب حفره‌ساز بهينه متناسب با سرعت پرتابه :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :17

هدف از این تحقیق به دست آوردن شکل یک حفره‌ساز بهینه است به‌گونه‌یی که در سرعت مشخص پرتابه، ضریب پسای کلی وارد به پرتابه کمینه باشد. برای رسیدن به این هدف از روش المان مرزی و شبیه‌سازی عددی استفاده شده است. تعداد زیادی حفره‌ساز توسط یک رابطه‌ی سهموی با سه متغیر هندسی تولید شده و به‌وسیله‌ی برنامه‌ی المان مرزی حل می‌شود. با توجه به معیار انتخاب حفره‌ساز بهینه که ضریب پسای کل کمینه است بهترین حفره‌ساز انتخاب شده است. برای اطمینان از نتایج، چندین حفره‌ساز که کم‌ترین ضریب پسای کل را داشته‌اند به‌کمک شبیه‌سازی عددی حل شده‌اند و در نهایت به‌کمک این دو روش حفره‌ساز بهینه انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد که در همه اعداد حفره‌سازی، حفره‌ساز بهینه آنی است که در کم‌ترین ضریب پسای کل، حفره‌یی تولید کند که بخش مخروطی پرتابه را احاطه کند.

لینک کمکی