فایل word مقاله تعميم روش کره‌هاي محاطي در بهينه‌سازي مهندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعميم روش کره‌هاي محاطي در بهينه‌سازي مهندسي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :18

یکی از روش‌های بهینه‌سازی روش «کره‌های محاطی» است که در آن حرکت به سمت جواب بهینه از داخل فضای قابل قبولِ طراحی نسبت به قیود صورت می‌گیرد و لذا از جمله روش مرکزها به‌شمار می‌رود. در این روش مسیر حرکت به سوی نقطه‌ی بهینه در فاصله‌ی تقریباً یکسانی نسبت به قیود فعال قرار دارد و از همین رو نسبت به خطی‌کردن قیود حساسیت نشان نمی‌دهد. این روش پیش‌تر برای قیود نامساوی به کار گرفته شده است. در این تحقیق این روش تعمیم می‌یابد تا قابلیت در نظر گرفتن قیود تساوی خطی یا غیرخطی را در کنار قیود نامساوی برای مسائل بهینه‌سازی کسب کند. در این راستا سعی شده است تا حد ممکن خصوصیات ذاتی مناسبِ موجود در روش کره‌های محاطی حفظ شود. برای نیل به این منظور سه شیوه ارائه شده است. نتایج به دست آمده از حل مثال‌های گوناگون در مهندسی نشان از کارایی این روش است.

لینک کمکی