فایل word مقاله ارزيابي قابليت اطمينان در بويلر بازياب با در نظر گرفتن شرايط عملکردي و محيطي، تعميرات و فرسودگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي قابليت اطمينان در بويلر بازياب با در نظر گرفتن شرايط عملکردي و محيطي، تعميرات و فرسودگي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :13

ارزیابی قابلیت اطمینان بویلر بازیاب به‌منظور پیش‌بینی احتمال وقوع خرابی و همچنین کاهش علل خرابی حائز اهمیت است. در این نوشتار به مدل‌سازی قابلیت اطمینان، با در نظر گرفتن پدیده فرسودگی، تأثیر عملیات تعمیرات و شرایط محیطی و عملکردی بر روی قابلیت اطمینان پرداخته می‌شود. سپس روشی برای تخمین پارامترهای مورد نیاز در مدل ارائه می‌شود. با استفاده از روش معرفی شده، اطلاعات خرابی شش بویلر بازیاب یک نیروگاه حرارتی، هرکدام به ظرفیت 50 مگاوات، مورد ارزیابی قرار گرفته و پارامترهای مدل ارائه شده برای این نوع بویلر محاسبه می‌شود. سپس رفتار توابع قابلیت اطمینان بویلر بازیاب مورد مطالعه در شرایط متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً به بررسی علل وقوع خرابی در بویلرهای بازیاب پرداخته می‌شود. به‌کمک مدل و روش ارائه شده در این نوشتار می‌توان قابلیت اطمینان سیستم قدرت را در شرایط مختلف ارزیابی کرد.

لینک کمکی