فایل word مقاله اثر پارامتر هاي سيستم روتور صلب همراه ميراگر فيلم فشرده بر محدوده ي وقوع ناپايداري و دوشاخگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر پارامتر هاي سيستم روتور صلب همراه ميراگر فيلم فشرده بر محدوده ي وقوع ناپايداري و دوشاخگي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

افزایش میرایی سیستم‌های روتورـ بیرینگ با استفاده از میراگرهای فیلم فشرده همواره یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کنترل ارتعاشات نامطلوب این سیستم‌هاست. از جمله محدودیت‌های استفاده از میراگرهای فیلم فشرده، بروز رفتارهای به‌شدت غیرخطی در ماشین‌های دواری است که از این تجهیز بهره می‌برند. در این نوشتار، اثر تغییر در پارامترهای سیستم روتور صلب واقع بر میراگر فیلم فشرده همراه فنر جانب مرکز، با در نظر گرفتن وقوع خلاء‌سازی در فیلم روغن بررسی شده است. بررسی اثر تغییر در پارامترهای سیستم بر پاسخ با استفاده از روش فلوکوئت و در دو مرحله انجام گرفته است. ارزیابی نتایج در قالب نمودار مسیر حرکت مرکز روتور و نگاشت پوانکاره نشان می‌دهد که به‌ازای مقادیر مختلف پارامترهای بی‌بعد نامیزانی و سرعت دورانی، دوشاخگی‌های مختلف از جمله دوبرابری دوره، نقطه‌ی زینی و نیز پدیده‌ی پرش بین شاخه‌های مختلف پاسخ سیستم رخ خواهد داد.

لینک کمکی