فایل word مقاله شبيه‌سازي ترکيبي و صريح- ضمني مخازن هيدروکربني به‌کمک پارامتري‌کردن تطبيقي فضاي ترکيب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه‌سازي ترکيبي و صريح- ضمني مخازن هيدروکربني به‌کمک پارامتري‌کردن تطبيقي فضاي ترکيب :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

مدل‌سازی ترکیبی یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای شبیه‌سازی مخازن نفتی و فرایندهای ازدیاد برداشت است. در شبیه‌سازهای ترکیبی برای محاسبه‌ی ترکیب اجزاء در فازهای مختلف معمولاً از معادله‌ی حالت استفاده می‌شود که البته باعث صرف زمان محاسباتی زیادی می‌شود. در این نوشتار برای کاهش تعداد معادلات حالت مورد نیاز، فضای ترکیب به‌کمک پارامترهای خطوط رابط بیان می‌شود و خواص ترمودینامیکی سیستم به‌کمک این پارامترها به‌دست می‌آید. برای این کار تعداد کمی خطوط رابط اصلی مورد نیاز است که در طول حل به‌دست می‌آید. فضا با استفاده از این خطوط رابط اصلی و مثلث‌بندی دلونی گسسته‌سازی می‌شود و با میان‌یابی خطی در این فضای گسسته‌شده خواص ترمودینامیکی به دست می‌آید. این روش در یک شبیه‌ساز فشار ضمنی درجه‌ی اشباع صریح پیاده‌سازی شده است. در پایان چند مسئله‌ی جابه‌جایی امتزاج‌پذیر و امتزاج‌ناپذیر نفت در یک مخزن یک‌بعدی شبیه‌سازی شده است.

لینک کمکی