فایل word مقاله بررسي آشوب در پاندول دوگانه با لولاي متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي آشوب در پاندول دوگانه با لولاي متحرک :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :10

در پژوهش حاضر معادلات حاکم بر پاندول دوگانه به‌صورت عددی تحلیل شده است. لولای پاندول اول تحت تابع خاصی حرکت می‌کند. برای حل این معادلات از روش نقطه‌ی میانی اصلاح‌شده و نیز روش رانگ ـکوتا مرتبه‌ی چهارم برای بررسی احتمالی ناپایداری استفاده شده است. تمامی بررسی‌ها به‌صورت عددی و با نرم‌افزار متلب انجام شدند. نتایج حاصله حاکی از آن است که هرچه فرکانس حرکت لولا بزرگ‌تر شود، مقدار انرژی مورد نیازِ سیستم برای رسیدن به آشوب کم‌تر می‌شود. همچنین، نمودار دوشاخگی و مشخصه‌های توانی لیاپانوف برای پارامترهای مناسب ایجاد شده که نشان‌دهنده‌ی حرکت بی‌نظم سیستم در محدوده‌هایی خاص است. در این نوشتار نشان داده شده که فرکانس لولای متحرک تأثیر عمده‌یی بر شروع آشوب در پاندول دوگانه دارد.

لینک کمکی