فایل word مقاله تحليل استاتيک ـ خميري پوسته‌ي مرکب استوانه‌يي ـ مخروطي بر اثر فشار داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل استاتيک ـ خميري پوسته‌ي مرکب استوانه‌يي ـ مخروطي بر اثر فشار داخلي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :17

در این نوشتار رفتار خمیری پوسته‌ی استوانه‌یی ـ مخروطی جدار نازک تحت فشار استاتیکی داخلی، مورد تحلیل قرار گرفت. از مدل صلب ـ خمیری کامل برای رفتار مادی سازه، و از سطح تسلیم مستطیلی معمول ــشامل $N_{\v‌a‌r‌p‌h‌i}$ و $M_{\t‌h‌e‌t‌a}$ــ برای معیار تسلیم استفاده شده است. سه سازوکار کلی برای فروریزش پوسته شامل فروریزش مخروطی، فروریزش با دو لولای خمیری و فروریزش با سه لولای خمیری در نظر گرفته می‌شود که براساس هندسه‌ی سازه، یکی از این سه حالت در هنگام فروریزش رخ می‌دهد. در نتایج، نمودار تغییرات فشار فروریزش سازه نسبت به تغییرات طول استوانه یا طول مخروط آمده است. سازوکار فروریزش به‌ازای تغییر طول استوانه و یا مخروط تغییر می‌کند به‌گونه‌یی که فشار فروریزش سازه به مقادیر مجانبی خود )فشار فروریزش سازه کاملاً استوانه‌یی یا کاملاً مخروطی( نزدیک می‌شود.

لینک کمکی