فایل word مقاله تحليل کمانش پوسته‌هاي استوانه‌يي هدف‌مند تحت بارگذاري محوري با روش بي‌شبکه‌ي محلي پتروف گلرکين براساس نظريه‌ي پوسته‌ي فلوگه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل کمانش پوسته‌هاي استوانه‌يي هدف‌مند تحت بارگذاري محوري با روش بي‌شبکه‌ي محلي پتروف گلرکين براساس نظريه‌ي پوسته‌ي فلوگه :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :12

در این نوشتار روش بی شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین M‌L‌P‌G برای تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری بررسی شده است. در این تحلیل معادلات میدان جابه‌جایی برمبنای نظریه‌ی فلوگه استخراج شده و پوسته متشکل از ترکیب پیوسته‌ی سرامیک و فلز فرض شده است. بنابراین مشخصات مکانیکی ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی پوسته‌ی استوانه‌یی، مطابق با توزیع کسر حجمی توانی در راستای ضخامت تغییر می‌کند. معادلات پایداری حاکم بر پوسته به‌صورت عددی با روش M‌L‌P‌G حل شده است. بدین‌منظور، فرم جدیدی از تابع تغییر طبق یک روش شبه معکوس در نظر گرفته شده که منجر به دست‌یابی ماتریس‌های سفتی شده و در نهایت بارهای بحرانی در شرایط مرزی مختلف محاسبه شده‌اند. نتایج حاصل از مطالعه‌ی تغییرات کسرهای حجمی، مشخصات هندسی پوسته، و شرایط تکیه‌گاهی مختلف به‌خوبی بیان‌گر همگرایی و دقت بالا در روش مورد استفاده است.

لینک کمکی