فایل word مقاله تعيين تحليلي تأخير زماني و عامل کاهيدگي براي ديوارها در شرايط اقليمي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين تحليلي تأخير زماني و عامل کاهيدگي براي ديوارها در شرايط اقليمي تهران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :13

در تعیین ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی مواد، «تأخیر زمانی» و «عامل کاهیدگی» پارامترهای بسیار مهمی هستند. در این تحقیق، تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی شهر تهران، به‌طور تحلیلی مطالعه شده است. برخلاف تحقیقات قبلی که اساساً بر روش‌های عددی متمرکز بوده، در تحقیق حاضر روشی تحلیلی با کاربرد تابع گرین برای حل معادله‌ی گرمای گذرا با شرایط مرزی جابه‌جایی )نوع سوم( وابسته به زمان مربوط به تعیین عامل کاهیدگی و تأخیر زمانی، ارائه شده است. اثر پارامترهای مختلف ــنظیر ضخامت و ضریب انتقال گرمای محیط داخل و خارجــ و نیز اثر لایه‌ی عایق گرمایی در دیواره‌های ساندویچی معمول بر تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق را می‌توان در طراحی کاراتر ساختمان‌های غیرفعال خورشیدی و طراحی بهینه‌ی دیوارها و سایر زمینه‌های مرتبط در کشور، که سبب کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود، به کار برد.

لینک کمکی