فایل word مقاله تحليل اطلاعات آماري و مدل‌سازي قابليت اطمينان ملخ بالگرد با در نظر گرفتن حالت‌هاي چندگانه‌ي واماندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل اطلاعات آماري و مدل‌سازي قابليت اطمينان ملخ بالگرد با در نظر گرفتن حالت‌هاي چندگانه‌ي واماندگي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :8

با توجه به تحلیل‌های آماری محدود قابلیت اطمینان قطعات بالگرد در مراجع فنی، تحلیل قابلیت اطمینان 338 ملخ بالگرد 205 در شرایط پروازی بین سال‌های 1353 تا 1390 انجام شده است. با انجام تحلیل آماری، قابلیت اطمینان ملخ بالگرد که دارای حالت‌های چندگانه‌ی واماندگی است، استخراج شده است. توابع قابلیت اطمینان با روش تخمین کاپلانـ میر محاسبه شده و پس از استخراج بازه‌های اطمینان برای نتایج غیرپارامتریک، به‌کمک دو روش حداکثر احتمال و نموداری، توزیع وایبول سه‌پارامتری به دست آمده است. همچنین توابع تجمع خرابی حالت‌های واماندگی با روش تخمین نلسونـ آلن استخراج شده است. یکی از نتایج مهم این است که قابلیت اطمینان این ملخ‌ها دارای توزیع وایبول سه‌پارامتری و آهنگ واماندگی فزاینده با زمان است. در نهایت، با توجه به نمودار توابع تجمعی خرابی مربوط به هر حالت واماندگی مشخص شد که حالت واماندگی 1 که مربوط به ارتعاشات بیش از حد است، بیشترین تأثیر را در واماندگی ملخ‌ها داشته است.

لینک کمکی