فایل word مقاله تخمين جرم و سختي سازه با به‌روزرساني مستقيم الگوي سازه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تخمين جرم و سختي سازه با به‌روزرساني مستقيم الگوي سازه :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :12

هدف از این پژوهش، تخمین پارامترهای دینامیکی سازه شامل ماتریس‌های جرم و سختی، با استفاده از روش به‌روزرسانی الگوی سازه است. دراین راستا، با در نظر گرفتن اطلاعات اولیه‌ی الگوی نظری و استفاده از داده‌های مودال همچون فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها، ماتریس‌های جرم و سختی شناسایی می‌شوند. در بخش رابطه‌سازی، توابع هدف به‌صورت اختلاف بین الگوهای نظری و تجربی تعریف، و با بهره‌گیری از بسط مسئله‌ی‌مقدار ویژه و تعامد مودها، تخمین پارامترهای دینامیکی سازه رابطه‌سازی می‌شود. پارامترهای آزمایشگاهی مودال طی آزمایش تجربی مودال روی یک قاب سه‌طبقه تعیین شده‌است. درستی رابطه‌های ارائه‌شده ابتدا با حل مسئله‌ی‌عددی بررسی، و سپس با داده‌های آزمایشگاهی، جرم و سختی قاب سه‌طبقه استخراج می‌شود. در نهایت، با مقایسه‌ی فرکانس‌های طبیعی الگوی تخمین زده شده با الگوی آزمایشگاهی، می‌توان همگرایی مناسبی بین آن‌ها مشاهده کرد و از درستی تخمین پارامترهای دینامیکی اطمینان حاصل کرد.

لینک کمکی