فایل word مقاله توسعه‌ي روش «هيدروديناميک ذره‌ي هموار تعميم‌يافته براي شبيه‌سازي حرکت اجسام جامد معلق در سيال نيوتني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توسعه‌ي روش «هيدروديناميک ذره‌ي هموار تعميم‌يافته براي شبيه‌سازي حرکت اجسام جامد معلق در سيال نيوتني :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :16

در این نوشتار با ارائه‌ی روشی جدید در اعمال شرط مرزی جامد و استفاده از رویه‌های اصلاح‌شده‌ی مشتق‌گیری مکانی، قابلیت‌های روش هیدرودینامیک ذره‌ی هموار در حل مسائل جریان سیال حاوی اجسام معلق افزایش یافته است. روش معرفی‌ شده به‌منظور اعمال مرز جامد امکان محاسبه‌ی بهینه‌ی نیروهای تعاملی سیال ـجامد را فراهم می‌کند، و رویه‌های اصلاح‌شده‌ی گسسته‌سازی مشتقات مکانی موجب حفظ سازگاری روش و نیز تسهیل اعمال روش جدید در مرز جامد می‌شود. نوسانات غیرفیزیکی فشار نیز با اصلاح معادله‌ی پیوستگی کاهش یافته است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی دوبعدی سقوط اجسام جامد دایره‌یی‌شکل در کانال حاوی سیال نیوتنی تراکم‌ناپذیر، با نتایج موجود در سایر مقالات مقایسه و اعتبار روش ارزیابی شده است.

لینک کمکی