فایل word مقاله شبيه‌سازي شروع و رشد مود I تورق در کامپوزيت‌هاي لايه‌يي با در نظر گرفتن اثرات ناحيه‌ي فرايند شکست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه‌سازي شروع و رشد مود I تورق در کامپوزيت‌هاي لايه‌يي با در نظر گرفتن اثرات ناحيه‌ي فرايند شکست :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

در این مقاله، یک مدل جدید با عنوان «ناحیه‌ی آسیب چندخطی برای شبیه‌سازی شروع و رشد تورق در مواد کامپوزیتی لایه‌یی تحت مود I بارگذاری» ارائه می‌شود که اثرات سازوکارهای سخت‌شونده‌ی موجود در ناحیه‌ی فرایند شکست را در نظر می‌گیرد. در این مدل با توجه به مشخص بودن مسیر رشد ترک، برای محاسبه‌ی استحکام باقی‌مانده‌ی ماده در ناحیه‌ی فرایند شکست، از المان‌های فنری دارای ثابت فنر متغیر مطابق با منحنی کششـ جدایش ماده استفاده شده است. با توجه به وجود انواع سازوکارهای سخت‌شونده و متفاوت بودن سطح انرژی فعال‌سازی هریک از سازوکارها، الگوریتم شبیه‌سازی ارائه شده در این مقاله امکان اعمال بخش نزولی منحنی کششـ جدایش با هر شکل خاص )nشکست‌خطی( را فراهم می‌کند. نتایج شبیه‌سازی که به‌صورت منحنی بارـ جابه‌جایی ارائه شده، با نتایج آزمایشگاهی موجود سازگاری عالی دارد و خاصیت نرم‌شوندگی ماده پس از گذر از نقطه‌ی آسیب را به‌خوبی نشان می‌دهد.

لینک کمکی