فایل word مقاله تعيين استحکام نهايي کمانش پوسته‌هاي جدار نازک فولادي با هندسه‌ي نيمه‌کروي تحت شرايط مختلف بارگذاري، به‌روش تجربي و عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين استحکام نهايي کمانش پوسته‌هاي جدار نازک فولادي با هندسه‌ي نيمه‌کروي تحت شرايط مختلف بارگذاري، به‌روش تجربي و عددي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

در این نوشتار کمانش و پس‌کمانش نیم‌کره‌های جدارنازک فولادی تحت شرایط مختلف بارگذاری، و به‌روش تجربی و عددی تحلیل شده است. همچنین تأثیر پارامترهای هندسی نیم‌کره‌ها ــ ازجمله شعاع، ضخامت، ارتفاع نیم‌کره، تأثیر ایجاد گشودگی)سوراخ (مربعی و چگونگی اعمال نیروی فشاری ــ بر بار میانگین کمانش بررسی شده است. نیم‌کره‌ها توسط صفحه‌ی صلب، ستون با مقطع دایره‌یی، مربعی، نوک کروی، صفحه‌ی سوراخ‌دار و توسط حلقه‌ی صلب بارگذاری شده‌اند. نیم‌کره‌ها با ابعاد هندسی مختلف و به‌روش اسپینینگ\پانویس{S‌p‌i‌n‌n‌i‌n‌g} ساخته شده‌اند. نتایج تجربی به‌کمک یک دستگاه سروهیدرولیک 8802 I‌N‌S‌T‌R‌O‌N به دست آمده‌اند. برای تمامی نمونه‌ها، نتایج عددی توسط نرم‌افزار A‌B‌A‌Q‌U‌S استخراج، و با نتایج تجربی مقایسه شد. نتایج عددی و تجربی نزدیکی بسیار زیادی با هم دارند.

لینک کمکی