فایل word مقاله مدل‌سازي عددي فرايند جذب بخار آب در محلول ريزشي ليتيم برومايد ـ آب بر روي صفحه قائم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدل‌سازي عددي فرايند جذب بخار آب در محلول ريزشي ليتيم برومايد ـ آب بر روي صفحه قائم :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :16

جاذب یکی از اجزاء مهم چیلرهای جذبی است و نقش به‌سزایی در بازده چیلر دارد. در این نوشتار نحوه‌ی مدل‌سازی عددی فرایند جذب بخار آب در محلول لیتیم بروماید ـ آب روی صفحه‌ی قائم، تحت شرایط رینولدز بین 5 تا 150، ارائه شده است. این کار با استفاده از فرضیه‌ی لایه‌ی مرزی برای معادلات انتقال حرارت، جرم و مقدار حرکت، و نیز روش تفاضلات محدود ضمنی برای حل معادلات مستخرج انجام شده است. تغییرات خواص محلول تحت تأثیر دما و غلظت، و تغییر ضخامت فیلم ناشی از جذب در نظر گرفته شده است. مدل ارائه‌شده قابلیت ارائه‌ی پروفیل‌های دما، غلظت، خواص محلول و نیز شار جرم جذبی و ضرایب انتقال حرارت و جرم را دارد. حل در شرایط مورد نظر مرجع{8}، به‌منظور مقایسه با نتایج آزمایشگاهی انجام شده است.

لینک کمکی