فایل word مقاله ارائه‌ي رابطه‌ي کاربردي جديد براي برآورد ميزان چگالش در سيستم‌هاي سرمايش تابشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه‌ي رابطه‌ي کاربردي جديد براي برآورد ميزان چگالش در سيستم‌هاي سرمايش تابشي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :13

سیستم سرمایش تابشی سقفی به‌دلیل مصرف انرژی پایین و فراهم آوردن شرایط آسایش حرارتی مطلوب امروزه مورد توجه ویژه‌یی قرار گرفته است. پدیده‌ی چگالش بخار آب موجود در هوا روی پانل‌های سرمایش تابشی سقفی همواره به‌عنوان محدودکننده‌ترین عامل توسعه‌ی این سیستم‌ها محسوب شده است. در این تحقیق پانل‌های سرمایش سقفی در شرایطی که احتمال رخداد چگالش زیاد است مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نرخ چگالش و عوامل مؤثر بر آن به‌ازای طیف وسیعی از شرایط محیطی توسط مدل‌سازی عددی جریان هوای مرطوب محاسبه شده است. پارامترهای سرعت، دمای شبنم هوا و دمای پانل سقفی به‌عنوان مهم‌ترین پارامترهای مؤثر بر نرخ چگالش شناسایی شده‌اند و یک رابطه‌ی کاربردی ساده برای محاسبه‌ی نرخ دقیق چگالش برحسب پارامترهای مؤثر ارائه شده است.

لینک کمکی