فایل word مقاله طراحي مفهومي حامل فضايي سوخت مايع برمبناي قابليت اطمينان R‌L‌V‌C‌D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي مفهومي حامل فضايي سوخت مايع برمبناي قابليت اطمينان R‌L‌V‌C‌D :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

هدف این نوشتار ارائه‌ی روشی است برای طراحی مفهومی حامل فضایی برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D، که در آن با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان الزام‌شده از طرف کارفرما و نیز بهره‌گیری از روش طراحی مفهومی مدولار، قابلیت اطمینان حامل فضایی براساس معیارهای اصلی، تکنولوژی، پیچیدگی، زمان عملکرد و هزینه به زیرسامانه‌ها تخصیص داده می‌شود. قابلیت اطمینان زیرسامانه‌های حامل به‌صورت بانک اطلاعاتی برای طراحی مدولار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش قابلیت اطمینان زیرسامانه‌های حامل فضایی با به‌کارگیری تحلیل سلسله‌مراتبی تخصیص می‌یابد و در نهایت، با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو صحه‌گذاری می‌شود. با توجه به محدودیت‌های دسترسی به تمامی زیرسامانه‌های حامل‌های فضایی فقط اثر تغییر موتور بر مشخصات بالستیکی و جرمی ـکارمایه‌ییپانویس{e‌n‌e‌r‌g‌e‌t‌i‌c} حامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان روش فوق برای حامل فضایی موجود با دو قابلیت اطمینان مختلف و زیرسامانه‌های موجود، ارزیابی و صحه‌گذاری خواهد شد.

لینک کمکی